• zaregistrovať sa
0Košík
Váš košík je prázdny.

Spracovanie osobných údajov

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov dáva súhlas, aby spoločnosť Perlacasa sro, so sídlom v Brne 639 00, Bidláky 837/20, IČO: 29186366, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 64094 (ďalej len " Správca ") v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov spracovávala tieto vaše osobné údaje: meno a priezvisko, názov spoločnosti, email, telefónne číslo, adresu, IČO a DIČ v prípade firemných zákaziek. Spomínané osobné údaje spracovávame na účely na účely expedície objednávky a spracovanie marketingu. Správca ich bude spracovávať po dobu 5 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním vymenovaných osobných údajov udeľujete svoj výslovný a informovaný súhlas, ktorý ale môžete vziať kedykoľvek späť. Stačí napríklad zaslať email na adresu info@perlacasa.cz alebo list na adresu spoločnosti Perlacasa sro Brne 639 00, Bidláky 837/20.

Osobné údaje, ku ktorých spracovanie ste udelili svoj súhlas, môžu pre Správca spracovávať aj títo spracovatelia:

- Obchodná spoločnosť Shean sro, so sídlom Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne v oddiele C, vložke 48866, ako poskytovateľ marketingových služieb a servisu webu
- Obchodná spoločnosť Heureka Shopping sro., So sídlom Dúbravská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 02387727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele C, vložke 218977, ako poskytovateľ marketingových služieb.
- Obchodná spoločnosť Seznam.cz as, so sídlom Radlická 3294/10 Praha 5, 150 00, IČ 26168685, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele B, vložke 6493, ako poskytovateľ marketingových služieb
Obchodná spoločnosť Google.com sro, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Ireland, ako poskytovateľ marketingových služieb
- A ďalej za účelom spracovania objednávky dopravcami a účtovné kancelárii s ktorými máme zmluvný vzťah chránený zmluvou vrátane zmluvy o spracovaní osobných údajov.
- Prípadne ďalšie spoločnosti, ktorých služby zatiaľ Správca nevyužíva.

Podľa uvedeného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte právo vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás správy o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať od nás vysvetlenie dôvodu a spracovanie osobných údajov, požiadať o prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať, požadovať od nás zmazanie svojich osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak budete mať pochybnosť o dodržiavanie povinností so spracovaním osobných údajov z našej strany.